Search
Close this search box.

Ưu đãi hội viên

Nhận quà độc quyền từ Spectrum và khám phá nhiều ưu đãi hấp dẫn khác.

Có 3 hạng thẻ dành cho hội viên: hạng Vàng, Kim Cương và Bạch Kim. Với mỗi lần nâng hạng, hội viên sẽ nhận được những lợi ích độc quyền và hấp dẫn tương ứng với mức hạng. Tích điểm thật nhiều để tận hưởng tối đa ưu đãi dành riêng cho hội viên.

Điểm hội viên có giá trị trong 12 tháng kể từ tháng phát hành.

1 điểm = 1.000 VNĐ

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN HỘI VIÊN

Hiện nay, có ba (3) hạng mức thẻ với lợi ích khác nhau trong Ưu Đãi Hội Viên của Spectrum, được xác định dựa trên tổng chi tiêu mua hàng của bạn tại Spectrum. Khi bạn đạt được một hạng thẻ cụ thể trong Ưu Đãi Hội Viên của Spectrum, bạn sẽ nhận được những lợi ích đang áp dụng cho hạng thẻ đó tại thời điểm đó. Tổng chi tiêu diễn ra trong mười hai (12) tháng sẽ cho biết bạn đủ điều kiện đạt được hạng thẻ nào trong mười hai (12) tháng tiếp theo. Những lợi ích ở mỗi hạng thẻ được tóm tắt dưới đây:

  • Hạng Vàng: bạn sẽ nhận được ưu đãi giao hàng miễn phí hàng ngày, ưu đãi giảm 10% sinh nhật hằng năm và giảm giá 3% cho mỗi lần mua hàng.
  • Hạng Kim Cương: bạn sẽ nhận được ưu đãi giao hàng miễn phí, ưu đãi giảm 25% sinh nhật hằng năm, giảm giá 5% cho mỗi lần mua hàng và được tham dự sự kiện riêng tư.
  • Hạng Bạch Kim: bạn sẽ nhận được ưu đãi giao hàng miễn phí, ưu đãi giảm 25% sinh nhật hằng năm, giảm giá 8% cho tất cả các lần mua hàng và được tham dự sự kiện riêng tư.

Điểm thưởng tích lũy được cho mỗi hạng thẻ của Ưu Đãi Hội Viên chỉ có giá trị trong mười hai (12) tháng kể từ ngày bạn đạt hạng hội viên cụ thể. Thông tin về các lợi ích nêu trên được mô tả chi tiết dưới đây: emp

  • Giao hàng miễn phí:Hội viên Spectrum hạng Vàng, Kim Cương và Bạch Kim đều được Miễn Phí Giao Hàng cho tất cả đơn hàng trong mười hai (12) tháng thưởng.
  • Ưu đãi sinh nhật: Nhân dịp sinh nhật của quý khách, hội viên Spectrum sẽ nhận được mã giảm từ 20-25% tùy vào hạng thẻ vào ngày sinh nhật. Để nhận ưu đãi sinh nhật, hãy cho Spectrum biết sinh nhật quý khách ở lần mua hàng đầu tiên. Hội viên Spectrum sẽ nhận được một (1) mã giảm 20-25% tương ứng với mức hạng thẻ nhân dịp sinh nhật. Đăng kí ngày sinh nhật với Spectrum ở lần mua hàng đầu tiên để nhận ưu đãi này.
  • Hoàn điểm: Bạn sẽ được tích Điểm Hội Viên cho mỗi lần mua hàng đủ điều kiện. Trừ khi có quy định khác, tất cả các sản phẩm và dịch vụ có sẵn để mua, bao gồm phiếu quà tặng và Quà tặng điện tử, sẽ đủ điều kiện để nhận điểm sau khi trừ đi tất cả các khoản giảm giá bao gồm Điểm Hội Viên được đổi để mua hàng. Điểm Hội Viên được cấp tại thời điểm mua hàng. Các lần mua hàng trước đây hoặc các giao dịch mua được thực hiện khi bạn không phải là thành viên đã đăng ký sẽ không được cấp Điểm Hội Viên. Điểm Hội Viên sẽ được tích lũy vào Tài Khoản Hội Viên của bạn ngay sau khi thanh toán thành công.
  • Đặc quyền ưu tiên: Hội Viên Spectrum hạng Kim Cương và Bạch Kim sẽ nhận được đặc quyền ưu tiên tham gia các chương trình khuyến mãi và sản phẩm mới ra mắt. Sản phẩm, tần suất và thời gian chính xác sẽ được thông báo trước thông qua liên hệ với khách hàng.